De signaleringskaarten zijn ontwikkeld ter signalering en agendering van de bodem en ondergrond in ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in de provincie Zuid-Holland. In één oogopslag kunt u zien wat er op gebiedsniveau speelt rond verschillende onderwerpen. Bodemdaling, ondergrondse infrastructuur en energie zijn als eerste thema’s ontwikkeld; op termijn volgen ecologie, identiteit, voorraden en water.
De signaleringskaarten zijn geen beleidskaarten. De interpretatie en classificatie van de kaarten zijn gebaseerd op gesprekken met specialisten en literatuur. De bronkaarten en literatuur zijn aan de viewer toegevoegd om te voorkomen dat de interpretaties en classificaties een eigen leven gaan leiden.